Missie & Visie

Missie

Persoonlijk bewind beheert, met de tussenkomst van de kantonrechter, de gelden en goederen van de betrokkene op professionele wijze. Dit beheer kenmerkt zich door het transparante contact met de betrokkene en een vriendelijke en professionele bejegening, de mens achter het dossier staat centraal. Persoonlijk bewind wil graag van dienst zijn, rekening houdend met uw belangen. De dienstverlening is volledig gericht op de financiële administratie van particulieren die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken goed te beheren. Tevens willen we door middel van budgetcoaching begeleiding en ondersteuning bieden aan cliënten die problemen ervaren bij het beheren van hun eigen financiën. Het zelfredzaam maken van cliënten door middel van budgetcoaching- en begeleiding staat hoog bij ons in het vaandel. We hebben als doel dat particulieren in de toekomst weer zelf hun financiën kunnen gaan doen.
Uitgangspunten:
• Ieder mens is het waard om in te investeren.
• De mens in eigen kracht zetten om sociale uitsluiten te voorkomen.
• Ieder mens is uniek, en verdient dan ook unieke behandeling
• De mens zien we niet als voorwerp of consument, maar als
gelijkwaardig.

Visie

Kwetsbare groepen binnen de samenleving, zoals mensen met psychosociale- en psychiatrische problematiek, zieke en oudere mensen, hebben het recht op een leven met een stabiele financiële huishouding. Betrokkenheid, transparantie en betrouwbaarheid vormen de basis van de organisatie. Het uitgangspunt is om de mens centraal te zetten. Persoonlijk bewind heeft als ambitie de betrokkene zelfredzaam te maken op gebied van financiële zaken. Samenwerken rondom de betrokkene is de oplossing tot een stabiele leefsituatie.