Tarieven

Overzicht van alle tarieven

Deze bedragen zijn landelijk vastgelegd en worden gehanteerd door alle bewindvoerders.

Bewindvoering zonder schulden:
Voor een alleenstaande € 116,26 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 139,55 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande € 150,44 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 180,49 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden (1 persoon schulden) € 160,02 (incl. 21% BTW)
Instaptarief:
 Bewindvoering alleenstaande  €  657,03 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden €   787,71 (incl. 21% BTW)
Uitstaptarief (bewind en curatele)
 Eenmalig uitstaptarief alleenstaande € 246,84 (incl. 21% BTW)
 Eenmalig uitstaptarief samenwonenden  € 296,45 (incl. 21% BTW)
Uurtarief  €  82,04 (incl. 21% BTW)
 Verhuizing/ontruiming/verkoop  € 410,19 (incl. 21% BTW)