Wie zijn we?

Hossein Shakeri

Bewindvoerder

Ik ben op het moment meer dan drie jaar werkzaam bij een welzijnsinstelling waarbij ik inwoners begeleid die kampen met financiële problemen. Teven heb ik gedurende mijn trajecten aandacht voor de psychosociale problemen en verwijs cliënten eventueel door naar andere samenwerkingspartners. Door cursussen en trainingen op mijn huidige werkplek heb ik mij ontwikkeld in het leren omgaan met cliënten met financiële problematiek in combinatie met psychische problematiek. Daarnaast heb ik door de scholingen van Schuldinfo.nl ontwikkeld op gebied van beslag en executie. Ik begeleid voornamelijk zorgmijders en inwoners met gedrags- en motivatieproblemen en bereid ze voor op een schuldenregeling. Ik geloof dat de huidige bewindvoerder meer moet kunnen dan alleen de financiën van cliënten beheren. Om deze reden geloof ik dat ik meer te bieden heb en wil ik mijn kennis inzetten om mensen te ondersteunen bij hun financiën met als doel dat zij dit later zelf kunnen gaan doen.

Abdulgadir Ahmed

Bewindvoerder

Ik heb jarenlang, in verschillende functies, gewerkt binnen het sociaal domein. Ik heb toen gezien hoe moeilijk de weg naar zelfredzaam kan zijn. Vooral als je schulden hebt en je het overzicht kwijt bent over jouw financiën. Dat kan voelen als een enorm zware last. Daarom wil ik als bewindvoerder bijdragen aan jouw financiële zelfredzaamheid. We bekijken samen hoe je zo snel mogelijk uit de schulden komt, je vaste lasten maandelijks kan betalen en zullen regelingen treffen waar mogelijk.
Onderbewindstelling kan voelen als een grote stap. Daar zijn we ons van bewust. We nemen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en zijn in staat om cultuursensitief te werken. Onderbewindstelling is nooit voor altijd en dat is ook niet onze intentie. We zullen je stapsgewijs meenemen in het proces en je helpen om jouw eigen financiën te beheren zodra het mogelijk is.